مقالات لباسشویی

علت تکان خوردن شدید و لرزش لباسشویی چیست؟
آموزش تعمیرات لباسشویی

علت تکان خوردن شدید و لرزش لباسشویی چیست؟

در خیلی از مواقع لرزش در ماشین لباسشویی به خاطر عدم استفاده درست از دستگاه و برخی مواقع هم به دلیل نقص فنی لباسشویی است. تهران سرویس کاران